Wikipedia:WikiProyekto Literaturang Bikolnon

Portal   Pahina kan Proyekto
An edipisyo kan palagdaan ni Mariano Perfecto sa banwaan nin Naga, an Libreria y Imprenta Mariana mga taon 1890.

Maugmang pag-abot sa WikiProyekto Literaturang Bikol! Saro ining WikiProyekto na pigmukna para sa paggibo asin pagpapaurog nin mga artikulong manungod sa literaturang Bikolnon sa Bikol Wikipedia.

An proyektong ini mawot hamanon an Kategorya:Literaturang Bikolnon sa Bikol Wikipedia, asin dagos maitampok sa Portal kan Literatura.

IntroduksyonLiwaton

An saro sa mga pinakadakol na pigsusurat sa Bikol Wikipedia iyo an dapit sa literaturang Bikol sa manlainlain na panahon. Alagad mayo pa nin sentral na kolaboratibong pagmukna nin mga artikulo kan mga paraambag sa Wikipedia. Huli kaini, an WikiProyekto Literaturang Bikolnon pormal na namokna bilang sarong inisyatibo kan komunidad tanganing mapakarhay asin magin sistematiko an pagpatalubo kan mga laog dapit sa ulayon na ini.
Sa ngunyan, nagpapadagos an WikiProyekto Literaturang Bikolnon bilang saro sa mga pinakainot na proyekto sa Bikol Wikipedia.

Mga katuyohan kan proyektoLiwaton

  1. An Bikol Wikipedia bilang pangenot na bukas na gunuan nin impormasyon dapit sa literaturang Bikolnon
  2. Kolaboratibo asin pampagsaligsig na pagsurat gamit an lenggwaheng Bikol Sentral
  3. Makahaman nin burabod na kaaraman sa dilang kinagamitan tanganing makatabang sa mga paraadal sa manlainlain na lebel nin edukasyon pang-akademya
  4. Makatabang sa pagpapadakul asin pagpapaurog nin mga artikulo sa Bikol Wikipedia

Manlainlain na mga kasibotanLiwaton

Listahan nin mga artikulong gigibuhon sagkod papakarhayonLiwaton

Mapagmuknang pagsurat (creative writing) sa kinagimatan na tataramon (Bikol asbp.)Liwaton

Mga parasuratLiwaton

Mga nagtalikod nang parasuratLiwaton
Mga kagubay na parasuratLiwaton
Mga naipublikar na parasurat sa bagong milenyoLiwaton

Mapagmuknang pagsurat (creative writing) sa ikaduwa asin iba pang tataramonLiwaton

Mga parasuratLiwaton

Mga nagtalikod nang parasuratLiwaton
Mga kagubay na parasuratLiwaton

Peryodikal asin historikal na pagsurat sa kinagimatan na tataramon (Bikol asbp.)Liwaton

Mga parasuratLiwaton

Mga nagtalikod nang peryodista asin historyadorLiwaton

Mga kagubay na peryodista asin historyadorLiwaton

Peryodikal asin historikal na pagsurat sa ikaduwa asin iba pang tataramonLiwaton

Mga parasuratLiwaton

Mga nagtalikod nang parasuratLiwaton
Mga kagubay na parasuratLiwaton

Lingwistikong pagsaligsig dapit sa mga tataramon BikolnonLiwaton

Mga parasuratLiwaton

Mga nagtalikod nang parasuratLiwaton
Mga kagubay na parasuratLiwaton

Mga organisasyon nin parasuratLiwaton

Mga palihan, tiripon asin patiribayan sa pagsuratLiwaton

Mga publikasyonLiwaton

Mga libroLiwaton

Mapagmuknang panuratLiwaton

Mga magasin asin dyornal pangliteraturaLiwaton

Mga pang-akademikong babasahon sa literaturaLiwaton

Mga lingwistikong publikasyonLiwaton


Mga plantilya kan proyektoLiwaton

Para ipahiling na ika iyo miyembro kan proyektong ini, pwede mong ikaag an mga code sa ibaba sa saimong sadiring pahina nin paragamit.

* {{Paragamit WikiProyekto Literaturang Bikolnon}}
* [[Kategorya:Mga partisipante sa WikiProyekto Literaturang Bikolnon]]Mga klasipikasyon kan artikuloLiwaton

Depende sa rarom nin mga nasurat na artikulo dapit sa literatura, pwede mong tawanan nin klasipikasyon an mga ini.

1. Tamboan na artikulo sa literaturang Bikolnon

* {{literatura-tamboan}}

Seneque-Elzevir-Dupuy.jpg Sarong tamboan na artikulo ini sa Literatura. Makakatabang ka sa Bikol Wikipedia sa pagpoon kaining pahina.

2. Pinopoonan na artikulo sa literaturang Bikolnon

* {{literatura-poon}}

1924 Der Zauberberg (5).jpg Pinopoonan an artikulong ini sa Literatura. Makakatabang ka sa Bikol Wikipedia sa pagparambong kaining pahina.

3. Saringsing na artikulo sa literaturang Bikolnon

* {{literatura-saringsing}}

-Sticherarion- - Spine (low resolution) (Add Ms 29924).jpg1924 Der Zauberberg (5).jpg Sarong saringsing na artikulo ini sa Literatura. Makakatabang ka sa Bikol Wikipedia sa pagparambong kaining pahina.

4. Rambong na artikulo sa literaturang Bikolnon

* {{literatura-rambong}}

Four Gospels, with chapters, sections, and table numbers - Spine (Harley Ms 5559).jpgBooks 001a.jpg Sarong rambong na artikulo ini sa Literatura. Makakatabang ka sa Bikol Wikipedia sa pagpangataman kaining pahina.

Mga partisipanteLiwaton

Hilingon manLiwaton