Wikipedia:Mga napiling ladawan

Ini an mga nakaaging Napiling Ladawan:

Agosto 2018 sagkod Pebrero 2019Liwaton

 

Bikol Wiki Takes Pictures Hunyo 26, 2016 hanggan Agosto 2, 2018Liwaton

An Ilian Tribe Cemetery iyo an lulubngan nin mga Agta sa Syudad nin Iriga sa pamitisan kan Bukid Asog.

Dakol pang ladawan hali sa mga partisipante kan Wikipedia Takes Rinconada.

An Bicol Indian Sikh Temple sarong templo nin mga Indyano sa Syudad nin Naga harani sa Santuario nin Nuestra Señora de Peñafrancia.

Dakol pang ladawan hali sa mga partisipante kan Wikipedia Takes Naga.

Monumento para sa Kaglimang Martir kan Bikol Marso 6, 2015 hanggan Hunyo 26, 2016Liwaton

An Quince Martires o an Kaglimang Martir kan Bikol iyo idtong kaglimang (15) mga Bikolano na itinampok na mga martir asin konsideradong heroe huli ta nagadan sinda sa makuring pasakit kan mga Kastila komo pigsahotan sindang mga rebelde asin kadamay sa mga rebolusyonaryo na nagmamawot rumpagon an gobyernong Kastila.

Indyanong Templong Sihk nin Bikol Mayo 21, 2013 hanggan Marso 5, 2015Liwaton

An Indyanong Templong Sihk nin Bikol (Ingles: Bicol Indian Sihk Temple) sarong templo sa Syudad nin Naga.

An Barongbarong Hunyo 17 hanggan Mayo 21Liwaton

An An Barongbarong sarô sa mga tinokdang rawitdawit ni Clemente Alejandria (1895 - 1981) kan Canaman, Camarines Sur. Igwa ini nin siyam (9) na stanza.

Danilo Gerona Febrero 22 hanggan Hunyo 16Liwaton

Si Danilo Madrid Gerona sarong Bikolanong historiador, parasurat, profesor asin kagdiskobre kan petsang May 27, 1579 komo aldaw nin pagkamukna kan provinciang Camarines. Namundag asin nag-eerok siya sa Canaman, Camarines Sur.

Nakua niya an titulong Bachelor asin Master nin Arte sa Pilosopiya sa Ateneo de Manila University asin Doktor nin Pilosopiya sa Philippine Studies (History) sa Unibersidad kan Pilipinas. Nag-adal si Danilo Gerona nin elementarya sa web free Canaman Central School asin ipinadagos an sekundarya sa Ateneo de Naga High School.

Siya website free an kagsurat kan From Epic to History: A Brief Introduction to Bicol History (1988), Recuerdos de Mi Colegio, Canaman Through Four Centuries (2008) asin kapwa-kagsurat kan Naga: The Birth and Rebirth of a City (2004).

Lokdô nin Libmanan hasta Febrero 21Liwaton

An Lokdô nin Libmanan sarong takop nin tapayan-na-lulubngan na nakotkot soboot sa baryo kan Poro o Bigaho, Libmanan, Camarines Sur kan taon 1982 asin ini pigtutubod na tunay na relikyang gikan pa sa soanoy na panahon kan Kabikolan.

Sarong etnolohista, si Dr. Zeus Salazar, an nagsurat nin librong "Liktao at Epiko" (2004) manongod kaining lokdô na ini ginibo kan soanoy pang panahon. An lokdô may 32 na sentimetro an kalakbangan, may gatak na sa sarong gilid asin may mahihiling sa ibabaw garo mga pigura nin mga buaya, usa, mangkô asin man mga pigura nin tawo asbp.

Sa tangâ mismo kan takop may garo torre o kahoy na nagsaranga (segun ki Dr. Maria Lilia Realubit) na garo itsurang pagoda, asin sa poon kani sa sarong gilid igwang hitsurang lalawgon-saldang na may mga tingraw na naka-palibot.