Clemente Alejandria

Si Clemente "Ente" Bolocon Alejandria (23 Nobyembre 1895 - 7 Oktobre 1981) sarong Bikolanong poeta asín kompositor nin kanta sa tatarámon na Bikol. Namundág siyá sa Dinaga, Canaman, Camarines Sur sa mga magurang na sindá Geronimo Alejandria, tubong Dinaga asín si Victoria Bolocon na gikan sa Mangayawan, sa parehong banwaan. Naagom niyá si Valeriana Frondozo sa edad na 21 kan 1916 asín nagbúnga an saindang pagsasarô nin pitóng aki: Matea, Antero, Rita, Lucia, Laurentino, Herminia, (na nagadán sa edad sanáng 6) asín si Fe Levy.

Clemente Bolocon Alejandria
Clemente alejandria.png
Si Clemente Alejandria kaiba si Ramon Olaño, Jr.
MinundaganCanaman, Camarines Sur
KasibotanParasurat
NasyunalidadFilipino
LahìBikolano
Mga bantog na gawadGawad Dawani

Pag-adalLiwaton

Gikan sa mga simpleng pamilya asín sa ordinaryong pamumúhay, si Alejandria nag-adal sa Canaman Central School abót ika-3ng Grado. Dangan ipinadágos niyá an saíyang edukasyon abót ika-5ng Grado sa [Syudad nin Naga|Naga]] sa Camarines Sur National Highschool na nakiki-estar sa haróng ni Queteria de Cecilio, sa hampang kan Lindez Hotel (ngonyan, Grand Imperial Plaza).

Dawà dai natapos an pagklase, nagpahíling siyá nin harárom na adal sa sadiring tatarámon na Bikol asin abilidad sa paghamán nin mga rawitdáwit sagkód komposisyon sa musika. Nagin maestro niyá an dati asin daínang si Dip. Ignacio Meliton.

PinagkasibotanLiwaton

 
Monumento ni Alejandria sa tangâ kan mga monumento kan Quadricentennial asín Tangcong Vaca Guerilla Unit sa Parke ni Don Damaso Requejo sa Canaman, Camarines Sur

Siyá, kan soltero pa, naglilibot-líbot sa probinsya kan Albay sa pagpabákal nin mga chucheria sa mga boro-banwáan kainí oróg na sa banwaan nin Ligao na iyo an pinipirmihan niyá. Kan pag-edad 22 anyos, nagpirmi siyá sa Manguiring, Magarao asín naki-trabaho sa saróng Kastilang si Miguel Sanchez, sarong negosyante na may komprada sa abaká. Nagin man siyáng paraóma asín katuwáng sa mga pandáy na bantógan kan Canaman. Tatao siyáng magtogtóg nin gitara, banduria, bajo asín byolin huli ta hilig niyáng gayo an musika.

Sa saróng patiribáyan sa pag-Bikol kan rawitdáwit na Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal kan 1926, nagunò ni Alejandria an ikaduwáng premyo.[1] Kan luminuwas an Calendariong Bicol (1921) asín Sanghiran nin Bikol (1927), parehong publikasyon ni Casimiro Perfecto na nagtataóng doon sa literatura, siya nagin na gayong mahigós na paraambág kainí. Malà ta kan nagpatiribayán an Sanghiran sa pagsúrat nin halipot na osipon, siya an guminána kan saiyang entri na tituladong "Paniki." Iní bagay na nasapáwan niyá pa si oróg na nakapag-adal na mga parasurát arog nindá Mariano Nicomedes asín Rosalio Imperial, Sr. na nagkamit saná kan mga menor na premyo.

Mga tinokdâ niyaLiwaton

Susog sa saíya mansaná, huli sa kagurángan, iní na saná an naromdoman niyáng pinangagpadará niyá asín nalagdâ sa Calendariong Bicol, sa Sanghiran nin Bikol asín sa ibá pang mga magasin arog kan Bicolandia (1928-1932).

Iní nagkapirá sa mga rawitdáwit ni Alejandria:

 • An Bandera
 • An Barongbarong
 • An Kalendariong Bikol (Calendariong Bicol)
 • An Bukid Nin Kinaban (Sanghiran an Bicol)
 • An Liwanag Kan Apgot (Ipinalagdâ niyá sa polyeto-pulitikal)
 • An Mga Kahoy
 • Arin Ngani
 • Bagong Kapanahonan (SB Blg. 21)
 • Bagong Taon na Maaliwalas
 • Burak Hain Ka Na! (Bicol Book Review, Nob. 1956)
 • Estrella del Sur (Bicolnon, 1940[2])
 • Filipinas (SB)
 • Pag-aroanggoyong (CB), (SB, 1927[3])
 • Kun Maharasahas (SB)
 • Lolobngan (SB)
 • Nagsisinarom (CB)
 • Pagkamundag ni Jesus (9/20/73)
 • Paglanat Nin Puso (CB, 1931)
 • Pag-omaw kan reinang kokoronahan (8/14/72)
 • Rabus (dai niya ipinalagdâ)
 • Sa Bagong Kapanahunan (SB)
 • Sa Madaling Osip (Bicolnon, 1940)[4]
 • Tolong Kabanalan (SB)

Sarô sa kinompos niyá na kanta (Danza Menor, pig-adaptar):

Ika an Ilaw Ko

Ika an ilaw ko sa buhay,
Ilaw ka nin pagkamoot,
Minamahal taka
Sa puso ko talanhok
May karibarawan
An sakong puso
May haronahod
Pagsabi daw neneng,
Kun dai man inigo
Si sakuyang mga pagtios
Mga pasilot mo sa sako
Bakong ako baga
si haloy nang nagmawot
Na magin saimo
Sagkod may buhay
Taga pag lingkod.

GinunuanLiwaton

Mga ginunoanLiwaton

 1. Clemente Alejandria Panitikan website
 2. Siring man
 3. Siring man
 4. Siring man

Mga takod panluwasLiwaton