An pagsangaw o baporisasyon (Ingles: vaporization) nin sarong elemento o kompuwesto iyo sarong pagbabagong porma gikan sa likido pasiring sa bapor o gas.[1] May duwang klase nin pagsangaw: an ebaporasyon (evaporation) asin pagkalakaga (boiling). An ebaporasyon iyo sarong penomenang nangyayari sa ibabaw (surface) nin sarong bagay, mientras an pagkalakaga iyo penomenang kabali an kabilugan (bulk) kan bagay.

Sarong laboratory flask na pano nin purong bromina, sarong likido na nag-eebaporar nin marikas

Mga klaseLiwaton

EbaporasyonLiwaton

An ebaporasyon iyo sarong pagbabagong porma gikan sa likidong porma pasiring sa bapor (sarong istado nin gas na yaon sa ibaba nin kritikal na temperarura) na nangyayari sa temperaturang hababa sa punto nin pagkalakaga sa ispesipikong presyon. An ebaporasyon iyo nangyayari sa ibabaw nin sarong bagay (on the surface). An ebaporasyon iyo nangyayari sana kun an parsyal na presyon kan bapor nin sarong substansya iyo mas hababa sa equilibrium vapor pressure. Halimbawa, huli sa mantinidong pagbaba nin presyon, an bapor na mahahali sa sarong solusyon iyo wawalaton an krayohenikong likido.

PagkalakagaLiwaton

An pagkalakaga iyo saro man na pagbabagong porma gikan sa likidong porma pasiring sa gas na porma, pero an pagkalakaga iyo an pormasyon nin bapor bilang bula nin bapor sa ibaba nin surface kan likido. An pagkalakaga iyo nangyayari kun an equilibrium vapor pressure kan substansya iyo mas halangkaw o parehas sa presyon nin kapalibotan. An temperatura kun sain an pagkalakaga nangyayari iyo an temperatura nin pagkalakaga. o punto nin pagkalakaga. An punto nin pagkalakaga iyo manlainlain depende sa presyon kan kapalibotan.

Ibang kagamitan nin terminoLiwaton

An terminong Ingles na vaporization iyo piggagamit man sa kolokyal o hiperbolikong paagi, kun sain ini pisikal na distroso nin sarong bagay na pigkaag sa mainiton o minasabog na pwersa, sagkod an nasambit na bagay iyo nagkasuruway-suway sana sa saradit na bagay asin bako literal na naliwat sa pormang gas. Halimbawa nin paggamit na ini iyo an "baporisasyon" kan dae pang pig-iistaran na Marshall Island kan Elugelab sa 1952 Ivy Mike thermonuclear test.[2]

Hilingon manLiwaton

ToltolanLiwaton