An likido (Ingles: liquid) haranihan na dae-madudusok pluido na minakomporma sa korte kan kaagan kaini pero mantinido (harus) man giraray an kaparehong bolyum na talingkas sa presyon. Saro ini sa apat na pundamental na istado nin materya (an iba iyo an solido, gas, sagkod an plasma), asin an nagsosolo-solong istado na may siguradong bolum pero mayong sarong korte. An likido komponido nin saradit na nagtatanyog na mga partikulo nin materya, arug kan mga atom, na pigsurugpon nin intermolekular na takod. Arug kan sarong gas, igwa nin kakayanan an likido na magbulos asin arugon an korte nin sarong kaagan. Kadaklan sa mga likido napupugolan an kompresyon, dawa ngani an iba nadudusok man. Bakong arug kan gas, an sarong likido, dae nagsusuruwayan tanganing panuon an kada ispasyo nin sarong kaagan, asin mantindo an kaparehas na densidad. Sarong kaibhan na karakter nin likidong istado iyo an surface tension, na minaresulta sa "wetting" na penomena. An tubig iyo, sa ngunyan, an pinakabistong likido sa Kinaban.

An tubig iyo an pinakabistadong likido sa Kinaban.

An densidad kan sarong likido iyo harus harani sa sarong solido, sagkod mas halangkaw kaysa sa sarong gas. Kaya an likido sagkod solido iyo parehas na inaapod na kondensadong materya. Mientras an likido sagkod gas iyo may abilidad sa pagbulos. Maski ngani an likidong tubig iyo abundante sa Kinaban, an istadong materya na ini iyo an pinakabihira sa bistadong uniberso, huli ta an likido nangangaipo nin sarong piot na rango nin temperatura o presyon para mabuhay. An pinakaaram na materya sa bilog na uniberso iyo an gas na porma (na may kadikiton na detektableng solidong materya) bilang inter-istelar na urap o plasma sa mga bitoon.

Hilingon man baguhon