An solido (Ingles: solid) iyo saro sa apat na pundamental na istado nin materya (an iba iyo an likido, gas, sagkod plasma). An mga molekula sa sarong solido iyo haranihang magkadurukot sagkod an may pinakahababang enerhiyang kinetiko sa gabos na istado. An solido pigkakaraktera kan istrakturang pusog sagkod an resistensya sa pwersa na pig-aplikar sa sarong bagay.

Solong kristalikong porma kan solidong insulin

Bakong arug sa likido, an sarong solidong bagay dae nagbubulos ngarig arugon an hugis ka sarong kaagan, asin dae man naglalakop ngarig panuon an entirong talingkas na bolyum arug kan gas. An mga atomo sa sarong solido iyo magkadurukutan sa paagi nin regular na heometrikong lattice (mga kristalikong solido, kabale an mga metal asin ordinaryong yelo), o bakong regular arug kan amorposong solido halimbawa an ordinaryong salming kan bintana. An mga solido dae kayang makompres nin kadikiton na presyon kun sain an mga gas kayang makompres nin kadikit na presyon huli ta an mga molekula kan gas iyo suruway-suway.

Mikroskopikong pagladawanLiwaton

An mga atomo, molekyulo o ion aragid o bakong aragid na nakatarakod sa paulit-ulit na paagi tanganing mabilog an mga solido. An mga materyales kun sain an mga parteng minabilog kaini aragid na nakatarakod sa paulit-ulit na paagi iyo an inaapod na mga kristal. Sa ibang pagkakataon, an regular na pakasurunod minapadagos na daing untok o putol siring sa mga dyamante, kun sain an lambang sarong dyamante saro sanang kristal. An mga bagay na solido na mahihiling o makakapotan huli ta darakola, bihirang sarong bilog na kristal, midbid bilang crystallites, kun sain an sukol minaiba-iba poon sa nagkapirang nanometros o nagkapirang metros. An siring na materyales inaapod na polycrystalline. Mga polycrystalline an haros gabos na metal, asin dakol na klase nin seramiko.

Hilingon manLiwaton