Website ni Luis G. DatoLiwaton

Diri ko po mabuksan su itinao mong link. --Filipinayzd (olay) 02:19, 25 Agosto 2019 (UTC)

https://luisgdato.com Ini po an bagong website. Mabalos.

Stephentalla (olay) 05:58, 14 Oktobre 2019 (UTC)

Hello, There is a Draft:Luis Dato in the english wikipedia. Could you help out and review the article? Thanks.

Stephentalla (olay) 06:01, 14 Oktobre 2019 (UTC)

HiLiwaton

Maugmang Pag-abot, Stephentalla!

Marahay na aldaw saimo, Stephentalla, asin maugmang pag-abot sa Wikipedya! Mabalos sa saimong kaarambagan. Masunuán mo man lugod asin bisitahon pirmi an websityong ini. Ini an listahan nin mga pahina na makakatabáng saimo:

Stephentalla, lugod magin maugma ka sa pagliwat nin mga artikulo digdi sa websityong ini. Mabuhay! Liwat, maugmang pag-abot sa Bikol Sentral na Wikipedia.