Maugmang Pag-abot, Dostojewskij!

Marahay na aldaw saimo, Dostojewskij, asin maugmang pag-abot sa Wikipedya! Mabalos sa saimong kaarambagan. Masunuán mo man lugod asin bisitahon pirmi an websityong ini. Ini an listahan nin mga pahina na makakatabáng saimo:

Dostojewskij, lugod magin maugma ka sa pagliwat nin mga artikulo digdi sa websityong ini. Mabuhay! Liwat, maugmang pag-abot sa Bikol Sentral na Wikipedia.

Salamat --Dostojewskij (olay) 22:26, 8 Hulyo 2018 (UTC)Reply