An duma arin man na tinanom na igwang naglalaman sa irarom na pwedeng magsirbing kakanon kan tawo o hayop. Sarong dumang-berdura, ining tinanom na ini pwedeng buru-balagon asin nagkakamang o namomoropot sa pagtalubo kaini. Halimbawa kaini iyo an kamote, balinghoy, patatas, namo', singkamas, asin ube. An duma pwede man apod na mismo kan laman na natubo sa irarom kan poon kan tinanom.

Kamoteng kamang
PatatasToltolanLiwaton