An pagtatatâ[1] iyo an paghuhulog o pagraratâ kan mga dahon kan mga tinanom huli ta sa panahon naman nanggad na ini dapat maghurulog siring sa kinaugalean kaini. An mga kahoy na nagtatatâ (sa Ingles, deciduous) igdi sa Filipinas iyo an naga (Ingles,Pterocarpus o narra), banaba, mambog, melokoton asin dakul pang iba. Sa ibang nasyon siring kan sa Amerika, Europa asin ibang lugar na may nyebe, an tigtarataan (autumn) nangyayari bago maglaog an pagniyebe.

Pagtatâ sa pagnyebe
An kahoy na naga o narra nagtatâ


ToltolanLiwaton

  1. tata [1] Vocabulario de la lengua bicol. Kinua 29-08-15