An tataramon na Italyano pigtataram kan maabot sa 60 milyon katawo sa Italya, asin kan haros 70 milyon gabos-gabos na sa enterong kinàban.