An pagdurog na pang-ayam iyo an sekswal na posisyon na diyan an saro minaduko sa gabos na apat na kalamias (sa parate sa kamot asin tuhod), o minahigda sa saindang tulak, sa sekswal na pagdodorog, iba pang klase nin sekswal na pagpenetasyon o iba pang sekswal na aktibidad. An pagdurog na pang-ayam iyo an sarong porma nin rear-entry position, an iba man kaiba an tagaresibi na kadurog nakahigda sa tagiliran sa spoons sex position o an reverse cowgirl position.[1] An bakong taros na pagdurog sa posisyon na ini pwede man na ibilang na estilo na pang-ayam.

An pagdurog na pang-ayam na posisyon

Dawa bako ini an komun na ginagamit na posisyon sa pagdurog, hinihiling ini na iyo an pinapaboran na posisyon kan mga kalalakihan, mantang an reverse cowgirl position iyo man an pinapaboran kan mga babae. Sa pag-oltanan nin magkadurog, an tawong nasa pagdurog na pang-ayam na posisyon sa estilo sa parate pasibo, mantang an sarong kapadis aktibo (minsan kun beses pwedeng magin arog kaiyan an kamugtakan kun an tawong nasa posisyon nin pang-ayam iyo an maghiro sa saindang kapadis sa likod ninda).[2] Arin man diyan na kapadis an dominanteng kapadis o an mapagpasakop na kapadis.[2] An mapagpasakop na kapadis sa posisyon na pang- ayam bukas sa manlaen-laen na sekswal na aktibidad, na an aktibong kapadis nakakataros sa putay, an labot kan lubot durante nin pagdurog na panlubot, o an pagigin nasa kamugtakan na magmasahe sana sa bilog na hawak.

Toltolan

baguhon
  1. Nilamadhab Kar; Gopal Chandra Kar (2005). Comprehensive Textbook of Sexual Medicine. Jaypee Brothers Publishers. pp. 110–111. ISBN 978-8180614057. Archived from the original on June 27, 2014. Retrieved February 10, 2014. 
  2. 2.0 2.1 Comfort, Alex; Quilliam, Susan (2008). The Joy of Sex. London: Mitchell Beazley. ISBN 978-1-84533-429-1.