Si Francisco Balagtas (Abril 2, 1788Pebrero 20, 1862), oróg na bantóg sa pangáran na Francisco Baltazar, binibisto bilang sarô sa pinakamahúsay na Pilipinong parasurát asín an kagtokdâ kan Florante at Laura na tinutubód na nangunguróg sa gabós na saíyang sinúrat.

Si Francisco Balagtas

...