Bukasan an pangenot na hùyagan
Si Jose Rizal, an saro sa pinakabantog na parasurat asin heroe kan Filipinas

An sarong parasurat iyo an siisay man na naggigibo nin sarong gibong nakasurat o panurat, alagad an tataramon na ini piggagamit sa mga taong nagsusurat para sa arte o sa ikabubuhay, siring man duman sa mga nakasurat na sa manlainlain na porma.

Organisasyon nin mga ParasuratLiwaton

Hilingon manLiwaton