Si Elias V. Madrid iyo an kagmukna kan gerilyang grupo laban sa Hapon na inapod na Tangcong Vaca Guerilla Unit (TVGU). An grupong ini namuknâ sa San Nicolas, Canaman, Camarines Sur kan Marso 8, 1942, aldaw na kamundagan ni Juan Q. Miranda na saiyang sobrino.

Si Elias Madrid

Siya aki ni Juan Madrid, sarong marugaring na hasendero sa Canaman. Kan nabilog an TVGU, an inot na Commanding Officer iyo si Juan Miranda, mantang an Executive Officer iyo si Leon Aureus na iyo man an Finance Officer huli ta siya an pinakainot na kagtostos sa gasto kan grupo.