Wikipedia:Legal na pangiromdom

PAKIULAY NA BASAHON NA MARHAY AN NILALAOG KAN PAHINANG INI BAGO MAGHALI.

Igwa an Wikipedia nin mga artikulong manongod sa urulayang legal. Gayumpaman, mayo ining pigtatao na kun ano pa mang garantiya na an mga artikulo o impormasyong ini na tultol, tama, asin ligtas. An kadaklan sa mga artikulong ini kadalasan, naiigibo o pinapanliwatan kan mga bakong propesyunal. Kun tama man an mga impormasyon, pwede dae ini nauukol o akma sa saimong mga kaso, kamugtakan o sitwasyon.

Pinapagirumduman na nagbabago an mga ley. Pwedeng nabaliktad na an mga pasya kan huwes. Pwede man na dae pa naaayos an impormasyong legal sa Wikipedia.

An mga impormasyong legal sa Wikipedia, sa saiyang pasukdol na kategorya, garo baga impormasyong pangkagabsan asin DAE pigpapayong gamiton bilan karibay sa payo kan saimong mga abogado, hurado o notaryo asin iba pa. Bakong abogado an Wikipedia.


Mayo sa mga paraliwat, kaggibo, isponsor, administrador, mga tagamatô, o miski siisay pang igwang koneksiyon sa Wikipedia, sa ano mang kapaagihang responsable sa pagluwas kan mga dae naangkop, dae tultol o mapanraot na puring impormasyon. Mayo mang pananagutan an mga ini sa saimong paggamit nin mga impormasyon o pagduman sa mga panluwas na takod.


Mayo sa Wikipedia.org asin mga parte kan proyektong ini kan Wikimedia Foundation Inc. an dapat ituring na nagtatao, alok o lagak nin opinyong medikal o kun ano pa mang nanunungod sa abogasya.