An supog iyo an sarong bakong makaogmang emosyon sa sadiri na parate konektado sa negatibong ebalwasyon sa sadiri; motibasyon na pumondo; asin pakamate nin kolog, pagkalantad, kawaran nin tiwala, kadaihan nin kakayahan, asin kadaihan nin halaga.[1]

Tinatahoban ni Eva an saiyang sadiri asin ibinababa an saiyang payo sa kasupganan sa Eve after the Fall ni Rodin.

Toltolan baguhon

  1. Tracy, Jessica; Robins, Richard (2007). "Self-conscious emotions: Where self and emotion meet". In Sedikides, C. Frontiers of social psychology. The self. Psychology Press. pp. 187–209.