An sinagoga (Hebreo: בית כנסת, bet kneset, "harong nin pagtiripon") iyo an sarong harong-pangadyean Hudyo o sarong kapilyang pigsasagibo an pagsamba asin pagtiripon.[1][2] Ginuno ini sa tataramon na Griyegong nangangahulugan na "magtipon" o mag-iribahan. Nagtitiripun-tipon an mga Hudyo sa laog kan mga edipisyong ini tanganing sambahon an Diyos asin para magbasa kan Banal na Kasuratan[2], partikular na kada aldaw kan Sabat.[1][3] Digdi man ninda pig-aadalan an mga Kasuratan. Ginagamit man ini kan komunidad kan mga Hudyo bilang rona nin pagtukdo o pangangadal sa mga kaakian na Hudyo.[1][3] Apwera digdi, saro man ining sentro o tahaw kan buhay pansosyedad kan mga Hudyo.[3] An namamahala kan sinagoga iyo an mapupwedeng mang-imbitar nin siisay man sa mga tawo tanganing mangadal sa sainda.[2]

Old New Synagogue, Praga

Toltolan baguhon

  1. 1.0 1.1 1.2 The Committee on Bible Translation (1984). "Synagogue". The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV). International Bible Society, Colorado, USA. , Dictionary/Concordance, pahina B12.
  2. 2.0 2.1 2.2 Abriol, Jose C. (2000). "Sinagoga". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077. , talababa 21, pahina 1481.
  3. 3.0 3.1 3.2 American Bible Society (2009). "Synagogue". The Letters of Saint Paul, Commemorative Edition, Celebrating the Pauline Year 28 June 2008 - 29 June 2009, Good News Translation. American Bible Society, Bagong York. , pahina 135.