An santilmo (<Kas. Santa Elmo o Santo Elmo) mga kurab nin kalayo na naheheling sa diklom sa daga, o sa harani sa dagat o sa may katangyanan. Dakul naghuhuna na may nagpapahiling na kalag o sarong isaw na nagpapakita asin makatakot.

An santilmo