An sangkayaw mga ua may tongtongan sa magkaibong na an siisay man nakakatindog igdi, katal sa daga' na linalakawan. Parati ini ginagamit na kawatan kan mga aki ngane sinda halangkaw asin halakbang an paglakad o ginagamit kan mga ibang tawo ngane harayo an saindang pagta'naw o ngane maabot ninda an itaas sa pagtatrabaho. . Ngonyan modernong panahon, dakul nang klase an sangkayaw. May gibo na sa metal asin may spring na pwede mag'oro'ogdo kaya magian sa paglakaw. Sa mga lugar na matubig an mga harong o edipisyo pinapataas paagi sa pagharigi na naresulta katal an estruktura sa tubig o sa laboy, alagad ini inaapod man na mga tokod pero nakaagid an katuyohan kan pagtokod sa paggamit kan sangkayaw. An sangkayaw rinibo nang taon ginagamit kan tawo.

An sangkayaw
Sangkayaw an ginamit kan mga payaso sa sirko sa Nweba York
Dulay na sarayan sa Antigong Gresya, nakaladawan an mga parasangkayaw kan Atena, c. 550-525 B.K.

.

Historya nin pagsangkayaw

baguhon

Mga teksto asin mga artifak na arkeolohiko nagpapahiling na an pagsangkayaw gawe nang dati sa antigong Gresya poon pa kan nagtalikod nang ika-6 na siglo, B.K. An termino sa Antigong Gresya kan parasangkayaw, κωλοβαθριστής (kōlobathristēs),[1] hale sa κωλόβαθρον (kōlobathron), "sangkayaw",[2] kasogponan kan taramon na κῶλον (kōlon), "tabay"[3] + βάθρον (bathron), "tugmaran, pedestal".[4]

Mga rekord sa pagsangkayaw

baguhon
 • Pinakadakul na durungan nagsarangkayaw. Kan 2008, si Doug Hunt asin an mga estudyanteng haiskul sa North Park Collegiate nag'organisar nin lagdoan na paglakaw nakasangkayaw asin 625 katawo an nagsarangkayaw na an ginamit na sangkayaw may labang 12 pulgada. [5]
 • Pinakalangkaw na sangkayaw na ginamit. Si Roy Maloy kan Australya, na may takod sa itaas niya nin alambreng ngane dai siya mapukan, nakalakad nin limang batay na gamit an sangkayaw na may langkaw na 56.5-pye.[6]
 • Pinakamagabat na sangkayaw na ginamit. Kan Desyembre 23 2010 si Roy Maloy nalampasan an rekord sa kinaban sa paglakaw na gamit an pinakamagabat na sangkayaw. An sangkayaw gibo sa palo nin telepono na red gum, asin naagod niyang ilakaw nin 40ng lakad na an tagom kan saro naabot 35 kilogramo.[7]
 • Pinakahalawig na paglakaw sa sangkayaw: 24 oras. Si Zdenek Jiruše kan Tsekoslobakya nakasangkayaw nin rayong 76.17 milya (122.58 km) sa lawig nin 24 oras kan Hunyo 12, 1992 sa Pelhřimov.[8]
 • Pinakamarikas na pagdalagan sa sangkayaw. Si Michelle Frost nakadalagan nin 26.2 milya sa laog nin 8 oras, 25 minuto sa London Marathon 2008, kan Abril 13, 2008.


Toltolan

baguhon
 1. κωλοβαθριστής, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
 2. κωλόβαθρον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
 3. κῶλον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
 4. βάθρον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
 5. Record Holders Republic - Doug Hunt
 6. Australian stilt-walker totters to tallest mark". Brisbane Times. November 3, 2008.
 7. Brisbane Times. Dec 23, 2011
 8. Record Holders Republic - Zdenek Jiruse