Bandera kan Peru
Peru, Amerika Sur
Machu Picchu

An Peru sarong nacion sa Amerika nin Sur. Lima an kapitolyo kaini.