Parakanta

sarong tawo na piggagamit an saiyang boses tangarig makagibo nin musika

An sarong parakanta (halì sa Bikol na para sagkod Espanyol na cantar o mag-awit) sarong tawo na piggagamit an saiyang boses tangarig makagibo nin musika.

Parakanta