An pagkakan iyo an pag'usar nin kakanon, tipikal na mataong enerhiya sa heterotrophic organismo asin tinutugotan magtalubo. An mga hayop asin iba pang heterotrophs kaipuhan na magkakan tanganing mabuhay — an mga carnivores nagkakakan nin ibang hayop, an mga herbivores kinakakan an mga tinanom, an mga omnivores nagkokonsumo nin sinaralak na pananom sagkod na hayop, saka detritivores nagkakakan nin detritus. Tinutunaw kan mga fungi an mga organikong bagay sa luwas kan saindang hawak bilang kakontra sa mga hayop na nagtutunaw kan saindang kakanon sa laog kan saindang hawak. Para sa mga tawo, an pagkakan sarong aktibidad nin pan-aroaldaw na pamumuhay. Posibleng limitaran kan nagkapirang indibidwal an saindang pagkakan. Posibleng resulta nin pagpili sa estilo nin pamumuhay, huli sa gutom o taggutom, bilang kabtang kan pagkakan o relihiyosong pag-ayuno.

Amandines de Provence, poster ni Leonetto Cappiello, 1900