An pagbabawas o subtraksiyon (Tataramon na Ingles: subtraction) an apod sa paagi kan pagbawas na igwang simbolo na bawas (-) tanganing makuha an pighahanap na pagkakaiba (difference).

Halimbawa: