An nickel o nikel iyo sarong kemikal na elemento na may simbolong Ni asin atomikong bilang na 28. Ini iyo garu pirak na puting lustro na metal na may makintab na golden tinge. An nikel iyo nababagay sa mga transition metal asin ini iyo matagas sagkod duktilo.

Sarong pidaso nin nickel

Hilingon manLiwaton