Mikheil Saakashvili

Mikheil Saakashvili (namundag 21 Desyembre 1967) Presidente kan Georgia (2004-2007, 2008-2013)

Mikheil Saakashvili (2020)