An Medina iyo an ciudad nin Saudi Arabia sa rehiyon na Hiyaz pinakasagradong lugar na pigtitiriponan sa relihiyon na Islam, na sinusundan kan Meka.

Mescidi nebevi.JPG