Si Mariano Fuentebella sarô sa nagin Gobernador kan Ambos Camarines. Siya nagtukaw sa pwesto poon 1912 hanggan 1916. Siya nagin gobernadorcillo kan Sagñay. Siya man an amâ ni Jose Fuentebella na nagsalida saiya komo gobernador.

Si Mariano Fuentebella