Lista nin mga pinalista sa Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikolnon

Lista iní nin mga Pinalista sa nakaagin anom na edisyon kan Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikolnon sosog sa bilang nin nakamtan na premyo.

Nababangâ an lista sa duwa: mga premyado asin mga pinalista nanggad.

Mga PremyadoLiwaton

Jaime Jesus U. Borlagdan (4 Premyo, 4 Pinalista, 1 Parasurat kan Taon)Liwaton

 • 2009:
  • Primera premyo sa rawitdawit - Hamot kan Narumdom
  • Primera premyo sa usipon - Pagsarado
  • Parasurat kan Taon
 • 2008:
  • Pinalista sa rawitdawit - Kanta kan Dai Nagtutunong na Uran
  • Pinalista sa usipon - Duwang Bangging Kugos
 • 2007: Primera premyo sa rawitdawit - Ini, an mga buhay ta
 • 2006: Primera premyo sa rawitdawit - Karangahan (tabla ki Nierva)
 • 2005: Pinalista sa usipon na pan-aki - Duwang Pagsadiri
 • 2004: Pinalista sa rawitdawit - Que lugar este kan dayo sa sadiring banwa

Richard D. Madrilejos (2 Premyo, 3 Pinalista)Liwaton

 • 2012:
  • Primera premyo sa dula (sarong tagbo) - Nata Maaskad an Dagat
  • Primera premyo sa dula pan-aki - An Hikot ni ‘Pay Ben
  • Pinalista sa rawitdawit - Hamis kan Nakalihis
 • 2009:
  • Pinalista sa rawitdawit - Apat na Tigsik sa Tabaco Buda Iba Pang mga Rawitdawit
  • Pinalista sa dula - Sa Minundagan Sana: Pasirip sa Que Lugar Este kan Dayo ni Jimple

Jose Jason L. Chancoco (2 Premyo, 1 Honorableng Sambit, 2 Pinalista)Liwaton

 • 2009: Premio Bibiano Sabino - Pagsasatubuanan: Poetikang Bikolnon
 • 2006: Pinalista sa saysay - Pagkahalo-halo saka Hegemonikong Direksyon kana mga Rimang Pang-igin sa PNR Site, Siyudad nin Iriga
 • 2005:
  • Primera premyo sa usipon na pan-aki - Ku Turion si Kulakog (*tabla ki Peñones sagkod Sendon)
  • Honorableng Sambit sa dula - Agku Bampira sa Iriga!
 • 2004: Pinalista sa rawitdawit - Tigsikan #2 asin iba pang rawitdawit

Kristian S. Cordero (2 Premyo, 2 Pinalista)Liwaton

 • 2012: Premia Bibiano Sabino - Minatubod Ako sa Diklom (*tabla ki Nierva)
 • 2005: Pinalista sa usipon na pan-aki - An Aking Dai Nangingiturogan
 • 2004:
  • Primera premyo sa rawitdawit - HALI(Y)A: Pagsantigwar kan mga Yawa kan Banwaan
  • Pinalista sa usipon - Biyaheng Bulan

Victor Dennis T. Nierva (2 Premyo, 1 Pinalista)Liwaton

 • 2012: Premio Bibiano Sabino - Duros asin mga Anghel (*tabla ki Cordero)
 • 2007: Primera premio sa rawitdawit - Antisipasyon asin iba pang mga rawitdawit (*tabla ki Borlagdan)
 • 2006: Pinalista - Folio

Edgar A. Ramores (1 Premyo, 1 Pinalista, 1 Parasurat kan Taon)Liwaton

 • 2006:
  • Primera premyo sa osipon - Kolor Takla an Agaw-Diklom
  • Pinalista sa rawitdawit - An Pirang Aram Ko Manonongod sa Saimong Ngirit
  • Parasurat kan Taon

Jonher A. Cañeba (1 Premyo, 1 Parasurat kan Taon)Liwaton

 • 2008:
  • Primera premyo sa rawitdawit - Sa Partira asin iba pang mga rawitdawit
  • Parasurat kan Taon

Judith Balares-Salamat (1 Premyo, 1 Parasurat kan Taon)Liwaton

 • 2007:
  • Primera premyo sa saysay - Ringgaw nin Imahinasyon, Kawat sa Pagtukdo
  • Parasurat kan Taon

Eden Elizan-Velarde (1 Premyo, 1 Ikatulong Premyo, 3 Pinalista)Liwaton

 • 2012:
  • Primera premyo sa usipon pan-aki - Kan Magkulog an Buot ni Balete
  • Ikatulong premyo sa usipon - Hanapon Mo Ako sa Musika
  • Pinalista sa saysay: Mayo Akong Panahon na Maggurang
  • Pinalista sa dula (sarong tagbo): Mimang
  • Pinalista sa dula pan-aki (sarong tagbo): Iniiiit

Eduardo E. Uy (1 Premyo, 2 Pinalista)Liwaton

 • 2012: Primera premio sa rawitdawit - Pagpangaran
  • Pinalista sa usipon: Ginubat
 • 2009: Pinalista - Sa hubasan, nagprobar akong magsurat

Adrian V. Remodo (1 Premyo, 2 Pinalista)Liwaton

 • 2007:
  • Pinalista sa rawitdawit - Sa Banal asin sa Mga Tampalasan
  • Pinalista sa saysay - An Dalan nin Pakikisumaro
 • 2006: Primera premyo sa saysay - Paghuba sa Magayon

Sonny C. Sendon (1 Premyo, 1 Ikatulong Premyo)Liwaton

 • 2008: Ikatulong premyo sa rawitdawit - Vertigo
 • 2005: Primera premyo sa usipon na pan-aki - Maputing Agta (*tabla ki Chancoco sagkod Peñones)

Eilyn L. Nidea Parocha (1 Premyo)Liwaton

 • 2012:
  • Pinalista sa dula (sarong tagbo) - Ini an Sakong Hawak
 • 2009:
  • Primera premyo sa saysay - Buhay Riles

H. Francisco V. Peñones, Jr. (1 Premyo)Liwaton

 • 2005: Primera premyo sa usipon na pan-aki - Kan Magutom si Buchok (*tabla ki Chancoco sagkod Sendon)

Carlos O. Aureus (1 Premyo)Liwaton

 • 2006: Primera premyo sa nobela - Introibo Ad Altare Dei

Nestor Alagbate (1 Premyo)Liwaton

 • 2006: Primera premyo sa usipon na pan-aki - Sabi ni ‘Pay

Juan Escandor, Jr. (1 Premyo)Liwaton

 • 2008: Primera premyo sa usipon - Taon nin mga Ayam

Jeffrey P. Regullano (2 Ikatulong Premyo, 1 Pinalista)Liwaton

 • 2012:
  • Ikatulong Premyo sa rawitdawit - Mga Rawitdawit Atang sa Itom
  • Ikatulong Premyo sa usipon - Balangaw
  • Pinalista sa usipon pan-aki - An Kino asin an mga Hayop sa Kadlagan

Jerome M. Hipolito (1 Ikaduwang Premyo, 1 Pinalista)Liwaton

 • 2009: Pinalista - Parokyano kan Tinampo
 • 2008: Ikaduwang Premyo sa rawitdawit - Pagbunag nin Paroy asin iba pang rawitdawit

John Roemart dL. Atienza (1 Ikaduwang Premyo)Liwaton

 • 2012:Ikaduwang Premyo sa saysay - Alagad Mayong Tito an Nabubuhay sa San Vicente

Mga Pinalista o Honorableng SambitLiwaton

Kabilang sa lista an mga nagin Pinalista nin duwang beses asin/o nagkamtan nin Honorableng Sambit.

Marissa Reorizo-Casillan (1 Honorableng Sambit)Liwaton

 • 2007: Honorableng Sambit sa usipon - Abaniko

Honesto M. Pesimo, Jr. (4 Pinalista)Liwaton

 • 2012: Pinalista sa rwitdawit - Sa Pag-ultanan nin Kamatangaan asin Maagahon
 • 2009: Pinalista sa rawitdawit - Paglabto sa Pagtubod
 • 2006:
  • Pinalista sa rawitdawit - Dios Marhay na Aldaw
  • Pinalista sa saysay - An Bikolano

Owen del Castillo (4 Pinalista)Liwaton

 • 2009:
  • Pinalista - Kun Tanu Maharang an Lada
  • Pinalista sa rawitdawit - Insomya
  • Pinalista sa saysay - Seminarista
  • Pinalista sa usipon - Dolores

Estelito B. Jacob (4 Pinalista)Liwaton

 • 2009: Pinalista sa usipon na pan-aki - A-HU-HO, A-HE-HE (o an Kolor kan Buhay ni Koroy Sa Apat na Osipon)
 • 2006: Pinalista sa usipon - Ibalong 2080
 • 2004:
  • Pinalista sa rawitdawit - Magigi Nan Maogmang Lugar an Bilog na Kabikolan
  • Pinalista sa usipon - Ina sa Sakong Daghan

Otello L. Santiano (3 Pinalista)Liwaton

 • 2006:
  • Pinalista sa rawidawit - Aripompon nin Kapapadayawans
  • Pinalista sa usipon - Nagpalta an Dios
  • Pinalista sa nobela - Badas ni Satanas

Araceli Calomos-Delgado (2 Pinalista)Liwaton

 • 2004:
  • Pinalista sa rawitdawit - Apat na Uryol
  • Pinalista sa usipon - Magmata ka na, Uryol

Fr. Philip Francis R. Bersabe (2 Pinalista)Liwaton

 • 2006:
  • Pinalista sa rawitdawit - Mga Rawit-dawit ni Padre Cabalquinto
  • Pinalista sa saysay - Bingkay