An ligbos (Agaricus bisporus) iyo an malumhok na garo payong-payong na tinanom na nabutwa asin parati dukot sa mga naglalapang kahoy. Ini sarong klaseng fungus mansana asin an kinukultibar kaini iyo idtong mapuputing ligbos hitsura garo "payong" o garo butones na may togod o paklang. Sa irarom kaining payong-payong garo may mga hasang-hasang. Sinasabing an mga "hasang" kaini napalakop nin mga spore sa palibot na orog napadakul kaining ligbos. Totoo, bako man gabos na ligbos siring an hitsura ta an sinasabing "kurakding" garo rulukot na mga talinga nin kino asin kayumanggihon an kolor asin mayong togod, an iba man maski maputi garo "plato" hitsura na igwang togod (paklang).

Ligbos na puti

Iba-ibang klaseng ligbosLiwaton


ToltolanLiwaton