An leptospirosis sarong malalang helang na kung saen nagpuon sa ati o bakterya na nakukua sa ihi kan hayop lalo na sa ihi kan kino. An ati na ini mina puon sa tubig - baha na may halong ihi nin mga kino. Naturalimente an arog kaning helang pag tag uran saka tag-baha. An ati hali sa ihi nin kino na pwedeng mag laog sa lawas kan sarong tawo pag sinda igwa nin lugad sa bitis, takyag, asin iba pang parti kan lawas na may lugad na malalaugan nin tubig baha na may kaibang ihi nin kino.[1] An impeksyon na ni kawsa nin ating korte cocrkcrew na bistado sa apod na Leptospira.[2] Igwa nin mga senyales asin pagkamate na pede magpuon sa mayo hangan dikit kulog payo, kulog nin lawas, asin kalintura; asta malalang pagdugo nin baga o an pag gatok kan parti nin alimatak na kun apudon Meninges.[3]Kung an impeksyon nagkawsa kan pag iba nin kulay kan kublit, kulay yelo, an pagkaka igwa nin abnormalidad sa atay na may kaibang pagdugo, an apodon kayan ay helang na Weil. Kun sirin an pagdugo nin baga ay midbid na malalang pagdugo sa laog kan pulmonya.[4]

Hangan trese na manlaen-laen na klase nin Leptospira na pede magin kawsa nin helang sa tawo. Nai babalyo an helang arog sa maisog asin ataman na hayop. An pinaka dakol na pagrawas nin helang nani hale sa mga rodentes.[5]Naisasaren ini sa ihi kan hayop, pede nahalo sa tubig o sa daga na nakontaminar kan nasabing ihi na naka duta sain nakalaog sa lawas kan tawo na igwa nin lugad sa kublit, mata, ngurapak, asin dungo.[6][7]Sa mga arog tang banwaan asin ibang nasyon, pinaka dakol na nagkakaigwa nin arog kaning helang an mga paratanom asin mga kapobrehan na nakaistar sa ciudad.[8]Sa mga progresibong nasyon, nakukua ini sa mga manlaen-laen na aktividades sa luwas kan mainit o malipot na lugar. Maaraman ta an arog kaning helang sa pag heling kan antibodies kontra sa bakterya o makukua sa DNA kan dugo.[9]Mga gibuhon para maka ibitar sa helang nani kasali an pagsulot nin ppe (personal protective equipment) nganing dai magdukot sa lawas ta asin kublit habang nagtatrabaho sa lugar na may mga rodentes, pag hugas pagkatapos maka dukot sa kontaminadong tubig asin daga, pagbawas nin mga rodentes sa lugar kan tawo. An bulong kani na antibiotic doxycycline pag tigtumar para maka ibitar sa arog kaning impeksyon lalo na sa mga dayo igwa nin bakong malinaw na beneficiar. An mga pantudok para sa hayop tig gibo para sa manlaen-laen na Leptospira para dai maglakop an helang sa tawo. An bulong sa leptospirosis ay antibiotics arog kan mina sunod: doxycycline, penicillin, o ceftriaxone. An resulta nin helang na Weil asin malalang pagdugo kan pulmonya ay kagadanan na nasa dakulang porsyento kesa sa 10% asin 50%, maski igwa nin pagbubulong kan minamate.

Toltolan

baguhon
  1. MGA KAALAMAN TUNGKOL SA LEPTOSPIROSIS, KALUSUGAN PH
  2. Slack, A (Jul 2010). "Leptospirosis". Australian Family Pphysician. 39 (7): 495–8. PMID 20628664
  3. Slack, A (Jul 2010). "Leptospirosis". Australian Family Pphysician. 39 (7): 495–8. PMID 20628664.
  4. McBride, AJ; Athanazio, DA; Reis, MG; Ko, AI (Oct 2005). "Leptospirosis". Current Opinion in Infectious Diseases. 18 (5): 376–86.
  5. McBride, AJ; Athanazio, DA; Reis, MG; Ko, AI (Oct 2005). "Leptospirosis". Current Opinion in Infectious Diseases. 18 (5): 376–86.
  6. Slack, A (Jul 2010). "Leptospirosis". Australian Family Pphysician. 39 (7): 495–8. PMID 20628664.
  7. 2014. Jump up ^ "Leptospirosis (Infection)". Centers for Disease Control and Prevention. Archived from the original on 11 October 2014. Retrieved 8 November 2014.
  8. McBride, AJ; Athanazio, DA; Reis, MG; Ko, AI (Oct 2005). "Leptospirosis". Current Opinion in Infectious Diseases. 18 (5): 376–86. doi:10.1097/01.qco.0000178824.05715.2c. PMID 16148523.
  9. Picardeau M (January 2013). "Diagnosis and epidemiology of leptospirosis". Médecine et Maladies Infectieuses. 43 (1): 1–9. doi:10.1016/j.medmal.2012.11.005. PMID 23337900.