An katre o kama, saróng bagay na higdaan. An katagang katre hale sa Espanyol na tataramon (catre) na boot sabihon "turu-tiklop o pwedeng daro-darahon na higdaan".

Henri de Toulouse-Lautrec (1893)