Karl Marx (5 nin Mayo, 1818 – 14 nin Marso, 1883) sarong dating pilósopo kan siglo XIX, ekonomistang politiko asin rebolusyonaryo. Pinakamidmid si Marx sa analisis niya kan uusipon. Inapod niya ining Dialektiko Historikong Materyalismo.

Karl Marx

An pagtubod ni Marx an kapitalismo babagsakón kan sosyalismo na radikal asin ini man mismo babalyohán asin magin komunismo - boot sabihon sarong sosyedad na parantay an tawo - o dai nin klaseng sosyal.

Kan buhay pa si Marx bakô man siya midmid, alagad pagkagadan niya sa taon na 1883 duminakolà an saiyang reputasyón sagkod an saiyang inpluwensya sa mga mobimiento nin mga trabador.


BibliograpiyaLiwaton

BiograpiyaLiwaton

Mga artikuloLiwaton