An kanumoy sarong klaseng tinanom na nagkakahoy na bisto siyang gayo huli sa tagok kan bunga na sinasabing bulong sa panaw, buni, asin iba pang helang sa kublit. An tagok may kalanitan pag ilinahid sa kublit huli ta ini nakakasulo' nanggad sa laman. An bunga giyaw sa kolor, suru-sobra sa kabangang pulgada sa pagkabilog niya asin kun hinog na nagigin mairom na pula o kayumanggihon sa kolor.

An kanumoy na may mga bunga na

An bunga igwang 3 abot 7 pisog na hitsurang matilaba, laro-lapnad sa sarong gilid asin nagkokolor na mapu'saw na kayumanggi. An pagkakahoy kan kahawakan kaini naabot mga apat na pulgada sa diametro; magaspang asin malaabohon sa ubak, asin parati tanos kun lumangkaw.

Kataytayan nin mga ladawan baguhon