Dae ini ikaribong Hudas Tadeo; para sa iba pa hilingon ang Hudas (paglilinaw).

Si Hudas Iskariote saro sa mga nanginutan na si labindalawang alagad ni Hesus. Aki siya ni Simon Iskariote (ayon sa Juan 13:26). Pagkatapos kan huring pamangihan ipinagkanulo nya si Hesus.

An panginotan detalye hali sa Ang Halik ni Hudas na pinintura kan alagad kan sining na si Giotto di Bondone.