Jude Iscariot

Dae ini ikaribong Hudas Tadeo; para sa iba pa hilingon ang Hudas (paglilinaw).

Si Hudas Iskariote saro sa mga nanginutan na si labindalawang alagad ni Hesus at itinuturing na santong Romano Katoliko. Aki siya ni Simon Iskariote (ayon sa Juan 13:26). Pagkatapos kan huring pamangihan ipinagkanulo nya si Hesus.

An panginotan detalye hali sa Ang Halik ni Hudas na pinintura kan alagad kan sining na si Giotto di Bondone.