An Indonesia Raya ("Dakilang Indonesya") an nasyunal na awit kan Indonesya. Enot ining pigpadalan ni Wage Rudolf Supratman kan 1928, asin piggamit ini bilang nasyunal na awit kan nacion na Indonesya puon kan pigpahayag an katalingkasan kan Indonesya kadtong ika-17 kan Agosto 1945.

Indonesia Raya
Bikol Sentral: An Dakilang Indonesya
Rekord puon 1945

na awit kan  Indonesia
Bistado man saIndonesia Raja → (gurang na pagbaybay)
Bikol: The Great Indonesia
LirikoWage Rudolf Supratman, 1924
MusikaWage Rudolf Supratman, 1924
InadoptoAgosto 17, 1945 (orihinal)
Agosto 17, 1950 (opisyal)
Saro sa mga enot na paglalathala kan Indonesia Raya. Sa ladawan, piggagamit pa digdi an suanoy na pagbabaybay kan mga taramon sa Tataramon na Indonesya.

Liriko baguhon

Indonesia Raya (An Dakilang Indonesya)
Lirikong Indonesya Pagpapalis-tataramon sa Ingles Makakanta na palis-tataramon na Nin
First stanza

Indonesia, tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku

Indonesia, kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >  :
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!

Indonesia, my homeland.
The land where I have shed my blood.
It is there I stand,
to be my motherland's guide.

Indonesia, my country
My people and my homeland,
Let us proclaim
"Indonesians unite!"

Long live my land, long live my country
My people, my homeland, all of it
let her soul be raised may her body be awakened
For Indonesia the Great

<REFRAIN >  :
Indonesia the Great, independent and free
My home and country which I love
Indonesia the Great, independent and free
Long live Indonesia the Great!
Indonesia the Great, independent and free
My home and country which I love
Indonesia the Great, independent and free
Long live Indonesia the Great!
Indonesia, homeland beloved!

'tis for thee my blood is shed

Where stand I on guard

Our land fore'er to guide

Indonesians, fellow patriots!

A people brave and true

Let us all unite and proclaim,

Indonesians unite!

Long live our land, long live our folk

All ye brave, all ye free, all ye Indos

From sea to sea, awaken thee, patriot

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

These islands of ours beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!

Second stanza

Indonesia, tanah yang mulia
Tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berdiri
Untuk selama-lamanya

Indonesia, tanah pusaka
Pusaka kita semuanya
Marilah kita mendoa
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya
Bangsanya, rakyatnya, semuanya
Sadarlah hatinya, sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >

Indonesia, a noble land
Our wealthy land
there I stand
Forever and ever

Indonesia, the land of heritage
A heritage to us all
Let us pray
"Joyful Indonesia!"

Fertile may her soil, flourish may her soul
The nation, the people, entirely
Vigilant may her heart, vigilant may her mind
For the Great Indonesia

<REFRAIN >
Indonesia, noble and sublime

A land bountiful and free

Thou art where I plant my roots

Forever to stand

Indonesia, land of my fathers

All thine children's heirloom

Let us pray to thine success

For Indonesians' joy!

Rich are thy fields, holy is thine soul

Every one of us, arise!

Open all thine hearts and minds

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

My land so beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!

Third stanza

Indonesia, tanah yang suci
Tanah kita yang sakti
Di sanalah aku berdiri
Menjaga ibu sejati

Indonesia, tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji
"Indonesia abadi!"

Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya
Pulaunya, lautnya, semuanya
Majulah negerinya, majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >

Indonesia, a sacred land
Our victorious land
there, I stand
To defend the good mother

Indonesia, a radiant land
My beloved land
Let us pledge
"Indonesia is eternal!"

Safe may her people, safe may her sons
her islands, her seas entirely
Let the country be developed, let her scouts advance
For the Great Indonesia

<REFRAIN >
Indonesia, land so pure

A land mighty with resolve

Thou art whom I pledge to

My unchanging allegiance.

Indonesia, a resplendent spirit

Escapes not thine body nor soul

Let us all unite and proclaim

"Indonesia, one and true!"

May thy children be safe from all strife and war

Thy islands, thy seas, too

Indonesians, march on, Indonesians march on

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

My land so beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!

Pagpapalis-tataramon sa Tagalog dangan sa Bikol baguhon

Indonesia Raya (Dakilang Indonesia)
Lirikong Indones Tinatayang Saling-wika sa Tagalog Pigtatayang dakitaramon sa bikol
Enot na saknong (Nasyunal na kanta kan Indonesya)

Indonesia, tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku

Indonesia, kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >  :
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka! Merdeka!
Hiduplah Indonesia Raya!

Indonesia, lupaing sinilangan ko
Lupaing dinanak ng dugo ko
Doon ako ay titindig
Upang bantayan ang ina ko

Indonesia, kabansaan ko
Bansa at lupaing sinilangan ko
Hayaan ating ipagsigawan
"Indonesia ay magkaisa!"

Mabuhay lupain ko, mabuhay bayan ko
Bansa ko, lipi ko, lahat
Bangon diwa niya, bangon katawan niya
Sa iyo lang Dakilang Indonesia

<REPRAN >  :
Indonesiang Dakila, Nagsasarili! Malaya!
Lupa ko, bayan ko na aking sinta
Indonesiang Dakila, Nagsasarili! Malaya!
Mabuhay Indonesiang Dakila!
Indonesiang Dakila, Nagsasarili! Malaya!
Lupa ko, bayan ko na aking sinta
Indonesiang Dakila, Nagsasarili! Malaya!
Mabuhay Indonesiang Dakila!

Indonesya, dagáng sinirangan ko
Dagáng pigdanak kan dugo ko
Matindog ako duman
Tanganing bantayan an sakong iná

Indonesya, nasyunalidad ko
Nasyun asin dagáng sinirangan ko
Pabayaan tang ikurahaw
"Indonesya magkasararô!"

Mabuhay sakong dagâ, mabuhay sakong banwá
Bansa ko, lipi ko, gabos
Bangon diwa niya, bangon láwas niya
Saimo sana Indonesiang Dakila

<REPRAN >  :
Indonesyang Dakila, Talingkas! Talingkas!
Dagâ ko, banwá ko na sakong sinta
Indonesyang Dakila, Malaya! Talingkas!
Mabuhay Indonesyang Dakila!
Indonesyang Dakila, Malaya! Talingkas!
Dagâ ko, banwá ko na sakong sinta
Indonesyang Dakila, Talingkas! Talingkas!
Mabuhay Indonesyang Dakila!
Panduwang saknong

Indonesia, tanah yang mulia
Tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berdiri
Untuk selama-lamanya

Indonesia, tanah pusaka
Pusaka kita semuanya
Marilah kita mendoa
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya
Bangsanya, rakyatnya, semuanya
Sadarlah hatinya, sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >

Indonesia, lupaing marangal
Lupain nating marangya
Doon ako ay titindig
Magpakailanman

Indonesia, lupaing minana
Minana nating lahat
Hayaan ating ipanalangin
"Indonesia ay maligaya!"

Yumabong ang lupa niya, yumabong ang diwa niya
Bansa niya, lipi niya, lahat
Magkamalay ang puso niya, magkamalay ang budhi niya
Sa iya lang Indonesiang Dakila

<REPRAN>

Indonesya, kadagáan na marangal
Kadagáan tang marangya
Matindog ako duman
Maski nuarin man

Indonesya, kadagáan na pigmana
Pigmana tang gabos
Pabayaan tang ipamidbid
"Indonesya, maugma!"

Rumambong an dagâ niya, rumambong an diwa niya
Bansa niya, lipi niya, gabos
Magkamalay an puso niya, magkamalay an budhi niya
Saimo sana Indonesyang Dakila

<REPRAN>
Pantolong raya

Indonesia, tanah yang suci
Tanah kita yang sakti
Di sanalah aku berdiri
Menjaga ibu sejati

Indonesia, tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji
"Indonesia abadi!"

Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya
Pulaunya, lautnya, semuanya
Majulah negerinya, majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya

<REFRAIN >

Indonesia, lupaing banal
Lupain nating mahiwaga
Doon ako ay titindig
Magbantay sa inang tunay

Indonesia, lupaing maliwanag
Lupaing aking mahal
Hayaan ating ipangako
"Indonesia walang hanggan!"

Mapabuti ang lipi niya, mapabuti ang mga anak niya
Pulo niya, laot niya, lahat
Sulong bayan niya, sulong tanod niya
Sa iyo lang Indonesiang Dakila

<REPRAN >

Indonesya, kadagáan na banal
Kadagáan tang mahiwaga
Matindog ako duman
Magbantay sa inang totoo

Indonesya, kadagáan na maliwanag
Kadagáan tang padangat
Pabayaan tang ipangako
"Indonesya mayóng kasagkoran!"

Mapamarhay an lipi niya, mapamarhay an mga akí niya
Isla niya, lawod niya, gabos
Sulong banwá niya, sulong tanod niya
Saimo sana Indonesyang Dakila

<REPRAN >