An apod sa mga Romano Katolikong kapadiang relihiyoso na miembro kan Sociedad ni Hesus (Society of Jesus)

Logo Sociedad ni Hesus