Si Hary Gunarto iyo sarong parasaliksik asin propesor sa Asia Pacific studies sa Ritsumeikan Asia Pacific University, Hapon. [1].

Si Hary Gunarto

ToltolanLiwaton