Si Don Esteban Rosales dating gobernadorcillo kan Canaman, Camarines kan taon 1889. Aki nya an parasurat na si Lorenzo Rosales.

ToltolanLiwaton