Bukasan an pangenot na hùyagan

Mga Kaliwatan

Binago an tono nganing magin ensiklopediko
*''presentarse delante de el juez'' habla
 
==Pagponpon kan mga katagâ na iginuhit sa Vocabulario ni Lisboa==
Nadestino si Lisboa sa [[Oas, Albay|Oas]], [[Polangui, Albay|Polangui]], [[Albay]] sagkod [[Nabua, Camarines Sur|Nabua]] na igwang lain na mga tataramon sa Nueva Caceres kun sain tinataram an [[Bikol Sentral|tataramon na Bikol Naga]].
Dakula ining isyu ta an iba nagsasabi na kadakulan kan mga katagang tinipon ni Lisboa naghale daa sa Rinconada ta nag-estar daa nin haloy duman. Partikularmente nadestino talaga siya sa Oas asin sa Polangui. An iba nagsabi na nag-estar pa daa siya sa Nabua.
 
Mala ta ini anAlagad, sinuratisinurat ni [[Jaime T. Malanyaon]] sa libro niyang ISTORYA''Istorya KANkan KABIKOLANKabikolan'' (p. 507): "Si Lisboa nangagin padi sa Oas, Polangui asin Nabua kaya an mga Bikol na tataramon hale sa rinconada[R]inconada". Kan 1990 siSi Malanyaon sinuratisinurat an ''Tambobong Nin Mga Piniling Tataramon sa Bikol'' pinag-tawan(1990) asin pinagtàwan doon niya digdi an paggamit kan Bikol Naga. Siring ni Malanyaon na taga-[[Calabanga, Camarines Sur|Calabanga]], [[Camarines Sur]], pinag-adalan man ni [[Malcolm Mintz]] nin husto an lenggwaheng Bikol asin guminibo siya nin haros sangkap na diksyunaryo kan Bikol na nagguno pa ngani sa trabaho ni Lisboa."
 
Pero kunKun maanan na maraymarhay an ''Vocabulario'' ni Lisboa, maririsa na nagkukua siyang mga tataramon bakobakô sa [[Rinconada Bikol|Rinconada]] kundi sa paralibot kan [[Syudad nin Naga|Naga]]. NasasambitGinamit niya an tataramon na Bikol siring mn nasasambit niya parati sa mga ehemplo an [[Canaman, Camarines Sur|Canaman]], Quipayo, [[Syudad nin Naga|Naga]], Paniquian (Panicauson), Milauod ([[Milaor, Camarines Sur|Milaor]]), Minalabag ([[Minalabac, Camarines Sur|Minalabac]]) [[Camarines sur]]], asin [[Bukid Isarog|Ysarog]] pero dai lamang matumoyan an mga lugar sa [[Oas, Albay|Oas]], [[Polangui, Albay|Polangui]] o [[Nabua, Camarines Sur|Nabua]]. Nabanggit an [[Albay]] asin [[Camalig, Albay|Camalig]] huli sa bulkan MayongMayo asin an [[Buhi, Camarines Sur|Buhi]] huli sa tabyos.
Si Malanyaon taga-[[Calabanga, Camarines Sur|Calabanga]], [[Camarines Sur]] alagad kan panahon niya dai pa on-line an obra ni Lisboa asin mayo pang nakamaan na mahingutong gayo an ginibo niya maliban ki [[Malcolm Mintz]] na inadalan na husto an lenggwaheng bikol asin guminibo siya nin haros sangkap na diksyunaryo kan bikol na nagguno pa ngani sa trabaho ni Lisboa.
 
Ikaduwa, an mga ehemplong panhinulay niyana ginagamit iyo an ''SI'' (arog kan "si manok, si bagas...)" siring sa mababasa sa pahina 223, 300, 303, 396, 399. (hlbwaSarong halimbawa: '''Ta dao ta nalignauan mo si togon co saymo?'''}, bagay na an Rinconada an gamit sana '''SO/SU'''.
Pero kun maanan na maray an Vocabulario ni Lisboa, maririsa na nagkukua siyang mga tataramon bako sa Rinconada kundi sa paralibot kan Naga. Nasasambit niya parati sa mga ehemplo an [[Canaman, Camarines Sur|Canaman]], Quipayo, [[Syudad nin Naga|Naga]], Paniquian (Panicauson), Milauod ([[Milaor, Camarines Sur|Milaor]]), Minalabag ([[Minalabac, Camarines Sur|Minalabac]]) [[Camarines sur]]], asin [[Bukid Isarog|Ysarog]] pero dai lamang matumoyan an mga lugar sa Oas, Polangui o [[Nabua, Camarines Sur|Nabua]]. Nabanggit an [[Albay]] asin [[Camalig, Albay|Camalig]] huli sa bulkan Mayong asin an [[Buhi, Camarines Sur|Buhi]] huli sa tabyos.
 
Ginamit sa diksyunaryo an estruktura kan lengwaheng Bikol siring man an mga bokabularyo kaini, asin bakong an sa ibang diyalekto o lenggwahe.
Ikaduwa an mga ehemplong panhinulay niya ginagamit an ''SI'' (arog kan si manok, si bagas...) siring sa mababasa sa pahina 223, 300, 303, 396, 399 (hlbwa: '''Ta dao ta nalignauan mo si togon co saymo?'''}, bagay na an Rinconada an gamit sana '''SO/SU'''.
 
An lohika igdi dai magamit kan estruktura kan lenggwahe manta na makua nin bokabularyo sa ibang dyalekto o lenggwahe.
 
==An orihinal na Vocabulario ni Lisboa==
18,162 mga pagliwat