Pagkakaiba sa mga pagbabago kan "Ikaduwang Gerang Pankinaban"

Mayong sumaryo nin pagliwat
(Adding an image from Poirier Project)
No edit summary
 
Sa siring na sitwasyon luminaog an dakulang papel kan Partido Nazi.
 
[[File:Bundesarchiv Bild 102-10541, Weimar, Aufmarsch der Nationalsozialisten.jpg|left|thumb|200px|Si Hitler sa sarong meeting]]
 
Pakatapos kan Enot na Gerang Pankinaban, itinindog an bagong republika na inapod Weimar Republic asin salida sa gobyerno imperyal ni Kaiser Wilhelm II. Ini marhay an dalagan kuta pero nagsapo nin panganang inflation asin magagabat na mga problema sa ekonomiya. Bunga kaini an mga ibang partido pulitika nagpoon nang magboses kan kaluyahan kan gobyerno demokratiko, kan magabat na mga imposisyon kan Tratado Versailles asin nangongorog an pagtuyaw kan Partido Nazi; an sinasabi kaini an mga Hudiyo iyo an nagraratak sa pinansyal na kamugtakan kan Alemanya.
An Alemanya nagtubod nanggad saiya ta pighihiling siya kan banwaan na simbolo kan nawarang poder asin orgulyo kaini, asin ipigsarig na saiya an pagbuhat kan napukan na nasyon sa kasusupgan. Masabi pa, an propaganda ni Hitler na superior an rasang Aleman na daog an ibang mga rasa, nagkabray kan hararom na pag'ooyon sa mga puso kan ordinaryong mga Aleman. Sa siring na ladawan, pano nin isog asin paabaw'abaw, dai nakagamiaw an mayoriya kan populasyon kan alemanya na sinda binubutong na kan saindang lider pasiring sa maringis na gera.
 
==Pag'entra kan Hapon, an Pakikipagsaro kaini sa Alemanya==
 
Manta na nag'iinit an sitwasyon sa Europa gibo kan ginagatongan na ni Hitler an Alemanya na magbungkaras asin ipamate kaini an pwersa, an Hapon man dai na maontok magkiyaw-kiyaw sa ibang nasyon. Mala ta kan 1937, nakikigera na ini sa Tsina. Alagad, sinasabi nagpoon an Ikaduwang Gerang Pankinaban kan Septyembre 1, 1939 kan an Alemanya nagsakyada sa Polandya asin napiritan an Reyna Unido asin Pransya magdeklara nin lubos na pakigera sa enot. Kan pasara na an 1939 abot 1941, sa serye nin mga kampanya asin tratado malinaw na sinasakop o sinusupil an kahiwasan kan Europa, asin ini nakipagsaro sa Italya asin Hapon sa inapod na Axis na Pagkaburunyog.
 
Dangan resulta kan Pakto Molotov-Ribbentrop, an Alemanya asin Unyon Sobyet pigporopiridaso asin pig'anab ninda an mga teritoryo kan saindang mga kadolon: Polandya, Finlandya, Romania, asin mga Estadong Baltic. An Reyno Unido asin an Kumonwelt Briton iyo na sana sa enot an nakikipagtusay sa pwersang Axis sa Europa, na sige an pagkampanya sa Aprikang Norte asin sa Sungoy nin Aprika asin sa halawig nang Batalya sa Atlantiko. Kan Hunyo 1941, an pwersang Axis naglusob sa Unyon Sobyet asin gibo kaini nabuksan an mahiwason na teatro kan gera sa bilog na historya asin iyo man ini naggaot kan kadakulaan kan pwersa Axis sa sarong gerang guromon asin dai mahiling kun saen aabtan. Manta an Hapon inatake an Estado Unidos kan Desyembre 1941 na binomba kaini an [[Pearl Harbor]] asin mga kolonya kani asin nakadamay man an mga kolonyang pagsasadiri kan Reyno Unido sa Pasipiko. Masabi pa, marikas na nasupil an mga teritoryong ini asin nakamkam.
 
An pag'abante kan Axis nasumpo kan 1942 kan an Hapon nadaog sa kritikal na Batalya nin Midway, harani sa Hawaii asin man an Alemanya nadaog sa Aprikang Norte, patin na sa Laban sa Stalingrad kun saen haros binarian sinda nin talodtod. Kan 1943, huli sa serye nin pagkadaog kan tropang aleman sa Prenterang Subangan, huli man sa Pagsakyada kan Alyado sa Italya na iyo an paglukmo kaini, an mga matriumpong kampanya kan Alyado sa Pasipiko, an Axis nawa'ran nin hagaphagap sa paglusob asin logod padagos kaini na mag'atras sa gabos na prentera nin laban. Kan 1944, an Alyadong Subangan sinakyada an Pransya na okupado kan mga tropang aleman asin ini nabawe, manta an Unyon Sobyet, nabawe niya an mga nasakop na teritoryo saiya kan Alemanya asin kabaliktaran iyo na an naglaog sa Alemanya; mala ta nakaabot mismo sa pinakapusod kan Berlin sa pag'atake. Kan mga taon 1944 asin 1945 man, an Hapon nag'agi nin makuring pagkapilay sa pwersa asin nabutsan kaini an mga nasakop na teritoryo sa South Central China asin Burma asin man an Alyado pinagpulpog na husto an Pwersang Dagat kan Hapon na nagresulta sa pagkawara kaini sa kontrol an mga importanteng mga Isla sa Pasipikong Subangan.
Masabi na an gera sa Europa nagtapos sa paglusob kan Alemanya kan mga Alyadong Subangan katuwang an Unyon Sobyet, mala ta nasakop mismo an kabiserang Berlin ta nalaog enot kan mga pwersang Sobyet asin tropang Polish. Gibo kaini, mayong naginibo an Alemanya kundi magsuko na mayong kundisyon kan Mayo 8, 1945. Sa rigon kan Deklarasyon Postdam kan Alyado kan Hulyo 26, 1945 na inalok nang magsuko an Hapon alagad ta ini nagsayuma na magsunod sa hinahagad na kundisyon, an Amerika logod nagpahulog nin bomba atomika kan Agosto 6 sa Hiroshima asin sunod sa Nagasaki kan Agosto 9, 1945. Sa iminenteng pagsakyada kan mismong Hapon kan Alyado, an posible pang maghulog bomba atomika sa ibang parte kan Hapon, an pagdeklara na kan Unyon Sobyet nin pakigera igdi, ini an mga rason na nagtolod nanggad sa Hapon na magsuko kan Agosto 15, 1945.
 
Huli sa mga pangyayaring ini, an Ikaduwang Gerang Pankinaban natapos man giraray.
 
 
19,745 mga pagliwat