Bukasan an pangenot na hùyagan

Kasalaan sa permiso

Ika mayo tabi nin permiso sa send a message to multiple users at once, para sa minasunod na rason:

An aksyon na saimong pinaghahagad limitado sa mga parágamit na an grupo: Mga sysop.