Elmer P. Wolfenden

Si Elmer Paul Wolfenden bistong marhay sa mga toklos nyang linggwistika asin siya an nangengenot na kaggibo kan Masbatenyo-English Dictionary (Linguistic Society of the Philippines, 2001) na binilog nya sa mahigos na tabang na Miriam V. Barlet asin Felixberto V. Granado, Jr., sarong diskyunaryo na may mga limang ribong (5,000) entri, mga apat na ribong (4,000) sub-entri asin may deskripsyon syang phonological kan sistemang tanog kan lenggwahe asin siring man may deskripsyon kan estruktura gramatikal kaini.

Sya an saro man sa enot na naghimo kan 1954 nin dakitaramon kan Bagong Tipan hale sa Ingles palis sa tataramon na Isnag, sarong lenggwahe na makukua sa Amihanan Luzon. Siring man, igwa syang adal na ginibo sa lenggwaheng Hiligaynon. Sa totoo lang, siya labis nang limang polong taon (50) nagaadal kan mga tataramon igdi sa Pilipinas

Mga publikasyon niyaLiwaton

 • Wolfenden, Elmer P., compiler. 2001. A Masbatenyo-English dictionary.
 • Wolfenden, Elmer. 1989. Review of: Bikol-English dictionary, by Malcolm Warren Mintz, compiler.
 • Wolfenden, Elmer. 1984. "Verb aspect in Masbateno discourse."
 • Wolfenden, Elmer. 1975. A description of Hiligaynon syntax.
 • Wolfenden, Elmer. 1974. Review of: Tagalog reference grammar, by Paul Schachter and Fe T. Otanes.
 • Wolfenden, Elmer. 1973-74. "Tagmemic deep structure and Philippine languages."
 • Wolfenden, Elmer. 1973. "Developing literate skills among the cultural minorities."
 • Wolfenden, Elmer. 1972. A description of Hiligaynon phrase and clause constructions.
 • Wolfenden, Elmer. 1972. Review of: a tagmemic grammar of Ivatan, by Cesar A. Hidalgo and Araceli C. Hidalgo.
 • Wolfenden, Elmer. 1971. Hiligaynon reference grammar.
 • Wolfenden, Elmer. 1968. "Tagalog root classes."
 • Headland, Thomas N. and Elmer Wolfenden. 1967. "The vowels of Casiguran Dumagat."
 • Wolfenden, Elmer. 1963. "Report on the work of the Summer Institute of Linguistics in the Philippines."
 • Wolfenden, Elmer. 1961. A re-statement of Tagalog grammar.
 • Wolfenden, Elmer. 1961. A re-statement of Tagalog grammar: Appended with José Rizal’s Nueva ortografía del lenguaje Tagalog.
 • Wolfenden, Elmer and Rufino Alejandro, editors. 1957. Intensive Tagalog conversation course.

Mga panluwas na takodLiwaton