Confucius (551 - 479SM) sarong dating pilósopo kan China, educater asin thinker.Inapod niya ining Dialektiko Historikong confucianismo.

Confucius 02.png