Si 'Claro M.Recto ' (Pebrero 8, 1890 - Oktubre 2, 1960) sarong Filipinong pulitiko, huwes, poeta, asin saro sa nangengenot na estadista kan panahon niya. Naroromdoman siyang maray kan saiyang lipotok na pagkamoot sa banwaan, "kan saiyang dinarang doon sa modernong pag'iisip kan saiyang mga patriotikong paninindogan."

Namundag siya sa Tiaong, Tayabas (ngonyan sa bago nang pangaran na Quezon Province) ki Claro Recto, Sr. asin Marcela Mayo. An ama niya taga Rosario asin an ina niya taga Lipa, kan probinsya nin Batangas. Nag'adal siya nin Latin sa Instituto de Rizal sa Lipa, Batangas poon 1900 abot 1901. Nagpadagos pa siyang adal sa Colegio del Sagrado Corazon na pagsasadiri ni Don Sebastian Virrey. Naghubo siya sa Manila kun saen nag'adal siya sa Ateneo de Manila asin nakamit niya an Batsilyer en Artes, maxima cum laude. Nagkua man siya asin natapos an kurso sa abogasya sa Unibersidad nin Sto. Tomas.