Si Miguel de Cervantes Saavedra (IPA: [miˈɣel ðe θerˈβantes saaˈβeðra] (29 nin Septyembre, 1547- 23 nin Abril, 1616) sarong nobelista, paratula buda paradula na Kastila. Si Cervantes saro sa pinakan importante asin mainpluwensya na tawo sa literatura buda iyo ini an pinakan eminente na pigura nin pagmumurak na kultural sa Espanya sa XVI na siglo. Su nobela niya na Don Quijote pigkokonsiderar na klasiko na base nin literaturang pansulnopan huli ta ini ay pirming na sa mga lista nin pinakan grande na nobela na nasurat sa gabos na tiyempo. An sinabing nobela natraducir sa mga 65 na tataramon, asin sige an pagimprenta nin mga bagong edisyon buda dae napupundo an paguurongan sobre sa librong ini despues nin siglong XVII. An obra niya pigkokonsiderar na saro sa pinakan importante sa literaturang unibersal. Pigaapud ini sa Espanyol na Príncipe de los Ingenios.

Miguel de Cervantes Saavedra (Retratos de Españoles Ilustres, 1791)

Pinangaki si Cervantes sa Alcalá de Henares, ikaapat siya sa pitong aki na an kinahalian puede ser na aristokratikong menor. Kan sadit pa si Cervantes sige an pagkambio nin harong sa mga manlaenlaen na banwa, kan saiyang pamilya. Pero sadit sana an naaram sa buhay na joven ni Cervantes. Nagpuun an saiyang pansusurat sa 1568. Pagabot sa 1570 nagin sundalo ini sa militar nin Espanya abot sa 1575 kan nadakop siya nin mga piratang Moros sa paguli niya sa Espanya. Haloy siya napreso sa Argel. Pinalibre sana siya sa 19 nin Septyembre, 1580, huli sa pagtabang kan mga frailes Trinitarios.

Sa 1585 napublikar an saiyang nobelang pastoral na La Galatea. Huli sa problemang pinansyal, napiditan siyang magtrabaho na tagakolekta nin buwis. Napreso si Cervantes sa Sevilla 1597 huli ta nabasol siya sa mga pagka irregularidad nin mga kwenta. Sa 1605 yaon siya sa Vallodolid, nuarin pa nagin bistado siyang primero sa Madrid sa pagpublikar nin primerong parte nin Don Quijote. Sa 1607, nagistar siya asin nagtraboho sa Madrid abot sa kagadanan niya. Sa katapusan na taon nin buhay niya, lalo na kuminusog an saiyang reputasyon sa pagsurat niya nin Novelas Ejemplares sa 1613, Viaje del Parnaso sa 1614, Ocho comedias y ocho entremeses buda an ikaduwang parte nin Don Quijote sa 1616.