An bulkan, saróng tipo kan porma nin daga na nagluluwas nin mainit na "laba" kada maputok ini. Pwedeng maging bakong-aktibo o dormant (dae pagkakaigwa nin pagputok) o aktibo (igwang panahon nin pagputok) an saróng bulkan.