Mga Estatuwa Nin Budhismo

BUDHISMO

An iba nagsasabi an Budhismo bako man relihiyon. An iba naninindogan na relihiyon an Budhismo.

Ikonsidera ini: an Budhismo may may paliwanag kan pinakapoon kan buhay, may moralidad na pigsusunod asin may mga rito na tino'dan asin mga gawe na giya sa pagbuhay. Igwa ini nin katuyohan na an tawo mag-uswag sa saiyang espirituwal asin pisikal na buhay manta may pinagpapaorog na kodigo moral.

Sinasabi na igwang 365 milyon na parasunod sa Budhismo.Ini an ikaapat na pinakadakulang relihiyon sa kinaban. Nadadaog lang ini sa pagkadakul kan Kristiyanismo, Islam asin Hinduismo. Tinogdas daa ini kan pinakaenot na Buddha na iyo si Siddhartha Gautama duman sa Amihanan India. Kan ika-6 na siglo (B.K.) napasabngan sya nin linaw-isip asin inasumir nya an pangaran na Lord Buddha (siya na iyo an napukawan).

An Budhismo nagpawara sa India alagad nabuhay asin naglakop sa Sri Lanka dangan luminayap n a sa iba-ibang lugar kan kinaban, orog na sa kahiwasan kan Asya. Ini nani-porma sa tolong klaseng budhismo:

Budhismong Therevada

Budhismong Mahayana

Budhismong Vajrayana"