An Biyernes Santo sarong banal na aldaw na ipigcecelebrar kan mga Kristiyano kada Biyernes bàgo umabot an Pasko nin Pagkabuhay.