Para sa ibang gamit, hilingon an Biliran (klaripikasyon).